BETALNINGSVILLKOR

Vid fakturering gäller 10 dagar netto. Har inte pengarna kommit in på M&M:s konto på förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta enl Riksbankens referensränta (just nu 1,5 procent) + åtta procentenheter från förfallodagen fram tills dess pengarna kommit in på M&M:s konto. Det tillkommer avgift på 65:- per betalningspåminnelse som skickas ut. Efter 2 betalningspåminnelser skickas ärendet vidare till Inkasso och ytterligare inkassoavgifter tillkommer.